SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

18.

Temeljem članka 39. i 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 35/09., 10/13., 36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09., 53/10., 10/13., 36/13. i 2/18.), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 8. sjednici dana 7. lipnja 2018. godine donosi

I. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019-2020.

Članak 1.

I.                 Izmjene Proračuna za 2018 godinu i Projekcije za 2019.-2020. sadrže:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka i Račun financiranja u Općem dijelu Proračuna prema organizacijskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima sadrže:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2018 godinu i Projekcije za 2019.-2020. sadrže:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

I. Izmjene Proračuna za 2018. godinu i Projekcije za 2019.-2020. stupaju na snagu prvog dana od dana objave
u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:400-08/17-01/1

Ur.broj:2142-04-01-18-19

Dobrinj, 07.06.2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr