SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

29.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13. i 7/18.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 11. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2018. godine, donijelo je

OSTVARENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU KULTURE
U VINODOLSKOJ OPĆINI ZA 2017. GODINU

Članak 1.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA

Svrha posebnih programa u kulturi je uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području Vinodolske općine.

Članak 3.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba mještana Vinodolske općine.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

-Tekuće investicijsko održavanje spomenika kulture

-Kapitalno ulaganje u spomenike kulture

-Manifestacije u području kulture

-Djelatnosti udruga u kulturi

-Djelatnosti drugih udruga

-Projekt kulturne baštine

-Djelatnost Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Bribir

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE
PROGRAMA

U realizaciji navedenih aktivnosti uključene su stručne osobe iz domena zaštite kulturne i spomeničke baštine na području Vinodolske općine kao i druge stručne osobe iz područja djelovanja pojedinih udruga, društava i ustanove.

Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja spomenutih aktivnosti (programske djelatnosti) potrebno je osigurati ukupno 426.000,00 kuna proračunskih sredstava Općine Vinodolske općine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužene za kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Raspored i namjena sredstava u oblasti kulture određuje se ovim Programom i Pravilnikom o financiranju javnih potreba u kulturi općine Vinodolska općina, a dinamiku i terminski plan utroška sredstava određuje Načelnik.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/6

URBROJ.2107-03/18-01-5-100

Bribir, 10. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1058&mjesto=91253&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr