SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

28.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95., 70/97., 128/99., 57/ 00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/ 04., 38/0.9, 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članaka 107. i 108. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene Novine« Primorsko - goranske županije broj 40/09.., 15/ 13., 30/13.-pročišćeni tekst i 7/18.) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 11. sjednici održanoj 10. svibnja 2018. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG
PROGRAMA ODRŽAVANJA

objekata komunalne infrastrukture na
području Vinodolske općine za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim izvješćem utvrđuju se izvori, raspored i sredstava za održavanje objekata komunalne infrastrukture u 2017. godini

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi prikazani u kunama

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređena su:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2017. godinu, stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/18-01/6

URBROJ:2107-03/18-01-5-99

Bribir, 10. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1058&mjesto=91253&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr