SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
GRAD RAB

62.

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/ 09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2018. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu

Članak 1.

Prihodi utvrđeni ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu su: 14.559.999,32 kn

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi utvrđeni u članku 1. ovog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:023-06/18-01/04

URBROJ: 2169-01-02/7-18-2

Rab, 23. svibnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr