SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 16. Petak, 25. svibnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

23.

Temeljem čl. 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (dalje u tekstu: Uredba), Općinski načelnik Općine Baška donosi sljedeću

O D L U K U
o imenovanju službenika za zaštitu podataka

I.

Darko Krpan, dipl.iur., voditelj Ureda načelnika u Općini Baška, imenuje se službenikom za zaštitu podataka.

II.

Službenik za zaštitu podataka obavlja najmanje sljedeće zadaće:

.informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade, te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe, te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;

.praćenje pridržavanja Uredbe, te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade, te povezane revizije;

.pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe;

.suradnja s nadzornim tijelom;

.djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe, te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

III.

Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u vezi s obavljanjem svojih zadaća, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice.

IV.

Službenik za zaštitu podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. Voditelj obrade osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa.

V.

Službenik za zaštitu podataka izravno odgovara najvišoj rukovodećoj razini voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

VI.

Voditelj obrade objavljuje kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka i priopćuje ih nadzornom tijelu. Službeni kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka u Općini Baška:

Voditelj obrade Općina Baška

Adresa (ulica i broj) Palada 88

Poštanski broj 51523

Sjedište Baška

Broj telefona 051 750 550

Broj faksa 051 750 560

Službenik za zaštitu podataka

Ime i prezime Darko Krpan, dipl.iur.

Broj telefona 051 750 559

Broj faksa 051 750 560

E-mail darko.krpan@baska.hr

VII.

Ispitanici mogu kontaktirati službenika za zaštitu podataka u pogledu svih pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava iz Uredbe.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Baška i bit će dostupna javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13, 85/15) i u skladu sa člankom 37. stavak 7. Uredbe.

KLASA: 030-01/18-01/7

URBROJ: 2142-03-02/1-18-1

Baška, 22. svibnja 2018. godine

 

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1058&mjesto=10007&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr