SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
OPĆINA PUNAT

35.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18) općinski načelnik Općine Punat, donosi

IZMJENU I DOPUNU PLANA PRIJMA
u službu u Općinu Punat za 2018. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Općinu Punat za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 2/18) mijenja se točka III. koja sada glasi: »Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 13/18) predviđeno je ukupno 16 radnih mjesta, a zaposleno je 12 službenika na neodređeno vrijeme.«

II.

Točka IV. mijenja se i glasi: »U Jedinstveni upravni odjel Općine Punat sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Punat za 2018. godinu, planira se prijam službenika s radnim iskustvom na neodređeno vrijeme, i to:

-1 službenik magistar struke ili stručni specijalist građevinskog smjera - voditelj odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje;

-1 službenik magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke - viši stručni suradnik za računovodstvo i naplatu prihoda;

-1 službenik sa srednjom stručnom spremom upravne, prometne ili tehničke struke - referent - prometni i komunalni redar.

Planira se prijam vježbenika, i to:

-1 službenik magistar struke ili stručni specijalist društvene struke -viši stručni suradnik za društvene djelatnosti.«

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 080-02/18-01/2

URBROJ: 2142-02-02/1-18-23

Punat, 15. svibnja 2018.godine

OPĆINA PUNAT

Općinski načelnik:
Marinko Žic, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr