SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

9.

Na temelju odredbe članka 24. Odluke o davanju stanova u najam (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/18) i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09, 34/ 09-ispr., 13/13, 19/13, 8/18), Općinski načelnik Općine Mrkopalj, donosi sljedeću

ODLUKU
o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu općine Mrkopalj u iznosu od 6,50 kn/m2 .

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:022-05/18-01/01

Urbroj:2112-05-02-18-20

Mrkopalj, 07. svibnja 2018.

Općinski načelnik
Josip Brozović, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr