SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

8.

Na temelju članka 45. stavka 8. točke f.Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine ,br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01,107/01,117/01,150/02,147/03,132/06,26/07,73/08,25/ 12,147/14,100/15,115/16) i članka 29. Statuta općine Mrkopalj ( Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 05. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj
brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe
kapitalnog projekta od interesa za razvoj
Općine Mrkopalj

I.

Općina Mrkopalj je na svojoj sjednici održanoj 05. ožujka 2018. godine donijela Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta :

1.Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Općine Mrkopalj

Raspoloživi iznos sredstava za navedeni projekt je 97.576,34 kuna (slovima.devedesetsedamtisućapetstosedamdesetšestkunatridesetčetirilipe)

II.

Ovlašćuje se općinski načelnik da s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopi ugovor za korištenje sredstava osiguranih iz ustupljenog dijela poreza na dohodak ostvarenog na području Općine Mrkopalj za projekte naveden u točki I.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:021-05/18-01/01

Urbroj: 2112-05-01-18-6

Mrkopalj, 05. ožujka 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Zvonko Matković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr