SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
GRAD RAB

61.

Na temelju članka 4. stavak 2. i članka 12. stavak 1. Pravilnika o zaštiti šuma od požara (»Narodne novine« broj 33/14), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (»Narodne novine« broj 28/18) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), gradonačelnik Grada Raba, dana 16. svibnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Grada Raba, u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2018. godine.

Članak 2.

Služba se ustrojava na brdu Kamenjak na kojem će se u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2018. godine u danima vrlo velike i velike opasnosti od požara obavljati dežurstvo u vremenu od 08,00 do 20,00 sati.

U danima vrlo velike i velike opasnosti od požara Služba će svoj rad prilagođavati nastalim potrebama i izvan spomenutog razdoblja.

Članak 3.

Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju 2 osmatrača.

Osmatrači moraju biti osposobljeni za obavljanje poslova motriteljsko-dojavne službe.

Članak 4.

Služba na Kamenjaku mora biti opremljena dalekozorom, preglednom zemljopisnom kartom otoka Raba, sredstvom veze (mobilni telefon ili radio uređaj), popisom čimbenika koji su uključeni u gašenje požara, najmanje jednim vatrogasnim aparatom za početno gašenje požara, jednom naprtnjačom i jednom metlenicom.

Članak 5.

Financijska sredstva za održavanje Službe osigurava Grad Rab.

Područnoj vatrogasnoj zajednici otoka Raba povjeravaju se svi poslovi koji se odnose na ustroj i funkcioniranje Službe.

Članak 6.

Služba na Kamenjaku dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području Grada Raba i otoka Raba, a koju još čine izviđačko-preventivne ophodnje Hrvatskih šuma, te vatrogasna operativa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar.

Članak 7.

Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite Grada Raba i otoka Raba, a neposredno su podređeni zapovjedniku Područne vatrogasne zajednice otoka Raba.

Članak 8.

Služba obavlja dojave pozivom Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Rab, na broj telefona 724-372, pozivom Županijskom centru 112, te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Rijeka (VOC) na brojeve telefona 193 i 359-112.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/17).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/18-01/60

URBROJ: 2169-01-01-18-3-2

Rab, 16. svibnja 2018. godine

GRAD RAB

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr