SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 15. Petak, 18. svibnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

69.

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13 i 102/17), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici od 17. svibnja 2018. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu ostvaren je kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. godinu,
te izvršenje rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio
Godišnjeg izvještaja.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/3

URBROJ: 2170/1-01-01/4/18-8

Rijeka, 17. svibnja 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr