SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 14. Ponedjeljak, 14. svibnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

17.

Na temelju članka 5. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti («Narodne novine» broj 70/07, 113/08 i 43/09) i članka 49. Statuta Općine Dobrinj («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 35/ 09, 10/13 i 36/13) na prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Općinski načelnik Općine Dobrinj dana 8. siječnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i
štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i
sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije od javnozdravstvene važnosti
za Općinu Dobrinj u 2018. godini

I.Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano isustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije ideratizacije od javnozdravstvene važnostiza Općinu Dobrinj u 2018. godini, izrađen od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

II.Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca(arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano isustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije ideratizacije od javnozdravstvene važnostiza Općinu Dobrinj u 2018. godini je sastavni dio ove Odluke i nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

III.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 363-02/17-02/3

URBROJ: 2142-04-02-18-2

Dobrinj, 8. siječnja 2018. g.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DOBRINJ

Neven Komadina, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr