SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

49.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17- Pročišć.tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 04. svibnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o postavi urbane
opreme na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/09,30/ 10), briše se članak 11.

Članak 2.

U Čl. 12. st.1. tekst »komunalno redarstvo« mijenja i glasi »komunalni redari«.

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana od objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 350-01/18-01/10

Ur. broj: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 04. svibnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr