SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

48.

Na temelju odredbe čl. 20.st.1.t.4. i čl. 29. Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17) , članka 29. i 31. Pravilnika o minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva o prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Nar.nov.br. 66/09, 108/09, 8/10), članka 54.st.6., članka 58. St.3. i 7. Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina restorani,barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14), te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 04. svibnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na
korištenje javnih površina i naknadi za uporabu
gradskih površina Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 07/12, 12/12, 28/12, 5/14, 8/ 15, 32/15, 7/16) , u članku 3. Stavku 2. Briše se točka i dodaje slijedeći tekst: »ili kao mobilni sanitarni čvor. Mobilni sanitarni čvor može se postavljati na javnu površinu ili na čestice u vlasništvu Grada na raznim lokacijama.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 9. mijenja se i glasi:

»Ugostiteljska terasa u smislu ove Odluke predstavlja dio javne površine smještena ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog poslovnog prostora, koja služi ugostiteljskoj i uslužnoj namjeni, te se na njoj mogu postaviti stolovi, stolice, šankovi-točionici do 3 (tri) m2, izložbene vitrine, tende ili suncobrani.

Šankovi-točionici i i izložbene vitrine moraju biti smješteni isključivo uz fasadu poslovnog prostora priključeni na infrastrukturu poslovnog prostora.

Postojeći šankovi-točionici koji na dan donošenja ove Odluke imaju minimalno-tehničke uvjete, odobrit će se sukladno izdanim uvjetima.

Sva oprema iz ovog članka može se postaviti isključivo uz suglasnost ili odobrenje nadležnog gradskog tijela sukladno uvjetima Odluke o zabrani izlaganja i prodaji robe izvan poslovnog prostora i Odluci o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja.«

Članak 3.

U članku 14. Briše se točka, dodaje zarez i slijedeći tekst: »naročito glede kršenja komunalnog te javnog reda i mira.«, te se dodaje st. 2. koji glasi:

Također nitko ne može početi koristiti javnu površinu ukoliko ima dospjeli dug prema Gradu Mali Lošinj po svim osnovama.

Članak 4.

U članku 41.st.2. dodaje se točka 7. Koja glasi:

»Početna visina naknade za korištenje javne površine za iznajmljivanje ležaljki iznosi 3.000,00 za 20 m2

Članak 5.

U članku 41.st.2. dodaje se točka 8. Koja glasi:

»Iznimno od st.1. ovog članka početna visina naknade za korištenje javne površine za prodaju kukuruznih kokica, fritula i palačinki u Nerezinama iznosi 3.000,00 kn.«

Članak 6.

U članku 44. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Visina poreza za postavljanje šankova-točionika i drugih pokretnih naprava na ugostiteljskim terasama utvrđuje se u iznosu od 5.000,00 kn/m2 godišnje.«

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 410-23/18-01/02

URBROJ: 2213/01-01-18-6

Mali Lošinj, 04. svibnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr