SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

47.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (¨Narodne novinë broj 94/13, 73/17) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/ 17-pročišćeni tekst i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 04. svibnja 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Grada Mali Lošinj

Članak 1.

Trgovačkom društvu KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o. za komunalne djelatnosti, Cres, Turion 20/ a, OIB 43600498596, dodjeljuje se obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, na području Grada Mali Lošinj.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u ¨Službenim novinamä Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/18-01/02

URBROJ: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 04. svibnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr