SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

46.

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« 87/89, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15, 123/17), članka 54.st.6., članka 58. St.3. i 7. Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina restorani,barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14), te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/ 18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 04. svibnja 2018. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan
poslovnog prostora

Članak 1.

U Odluci o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan poslovnog prostora (Službene novine PGŽ broj 15/11 I 7/12) u članku 2. st.(2) mijenja se I glasi:

»Iznimno od stavka (1) ovog članka, dozvoljava se postavljanje šankova-točionika u okviru ugostiteljskih terasa maksimalne veličine do 3 (tri) m2 i izložbenih vitrina za kolače ili sladoled, koristeći postojeći otvor vrata ili prozora, ovisno o prostornim mogućnostima.

Šankovi-točionici i izložbene vitrine moraju biti smješteni isključivo uz fasadu poslovnog prostora priključeni na infrastrukturu poslovnog prostora.

Postojeći šankovi-točionici koji na dan donošenja ove Odluke imaju minimalno-tehničke uvjete, odobrit će se sukladno izdanim uvjetima.«

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi pročišćeni tekst Odluke o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan poslovnog prostora (Službene novine PGŽ broj 15/11 I 7/12) i ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 372-01/18-01/16

URBROJ: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 04. svibnja 2018.

 

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr