SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

44.

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišć.tekst, 9/ 18) Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 27. travnja 2018. godine donosi sljedeću:

ODLUKU
o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika
civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se povjerenici i zamjenici povjerenika u sustavu civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja, u nastavku, kako slijedi:

1.Mjesni odbor Belej,za povjerenika Mirjana Mužić, a za njezinog zamjenika Marin Mužić;

2.Mjesni odbor Ustrine, za povjerenika Petar Muškardin, a za njegovog zamjenika Goran Gregov;

3.Mjesni odbor Osor, za povjerenika Dario Kučić, a za njegovog zamjenika Roberto Polonio;

4.Mjesni odbor Punta Križa, za povjerenika Ranko Matušan, a za njegovog zamjenika Kristian Lee Dujmović;

5.Mjesni odbor Nerezine - Sv.Jakov, za povjerenika Elvis Živković, a za njegovog zamjenika Luigi Satalić;

6.Mjesni odbor Ćunski, za povjerenika Dragan Jambrošić, a za njegovog zamjenika Bakir Jerman;

7.Mjesni odbor Artatore, za povjerenika Martina Šepuka, a za njezinog zamjenika Lidija Kipson Zabavnik;

8.Mjesni odbor Veli Lošinj, za povjerenika Josip Magašić, a za njegovog zamjenika Renata Stokić;

9.Mjesni odbor Susak - Srakane, za povjerenika Marija Rudić, a za njezinog zamjenika Barbara Bušić Ribarić;

10.Mjesni odbor Ilovik, za povjerenika Jadranka Matas, a za njezinog zamjenika Ivan Lettich;

11.Mjesni odbor Unije, za povjerenika Robert Nikolić, a za njegovog zamjenika Svetozar Vukelić.

 

 

Članak 2.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici na području Grada Malog Lošinja su operativne snage civilne zaštite koje provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a dužni su se odazvati na poziv načelnika nadležnog stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

U skladu sa Zakonom o sustavu civilne povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici obavljaju poslove civilne zaštite za svoje mjesne odbora:

-sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite;

-daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite;

-sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite;

-organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina;

-provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

Članak 4.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici mogu biti pozvani na razne oblike planske edukacije i osposobljavanja.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj: 11/16).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 810-01/18-01/07

Urbroj: 2213/01-01-18-6

Mali Lošinj, 27. travnja 2018.

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag.oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr