SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 13. Subota, 5. svibnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

43.

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine, broj 37/16 i 47/16) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/ 17 - pročišć.tekst, 9/18) Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 27. travnja 2018.godine donosi sljedeću:

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja imenuju se:

1.Ana Kučić, gradonačelnica Grada Malog Lošinja - načelnik Stožera,

2.Miroslav Čović, privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela - zamjenik načelnika Stožera,

3.Lenjinka Juričić - Mamilović, voditeljica Odjela za preventivu i planiranje, PUZS Rijeka - članica,

4.Josip Gazilj, načelnik Policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres - član,

5.Mirko Kajkara, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe - član,

6.Dr. Branko Lakner, voditelj ispostave Mali Lošinj, Dom zdravlja Primorsko - goranske županije - član,

7.Marinko Gazilj, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj - član,

8.Marko Satalić, Lučki kapetan Lučke ispostave Mali Lošinj - član,

9.Darko Pavičić, upravitelj šumarije Cres Lošinj - član,

10.Marko Župančić, član HGSS-a - Područna stanica Rijeka - član,

11.Antonio Viskić, tehnički direktor komunalnog društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. - član,

12.Mario Franković, tehnički direktor komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. - član.

Članak 3.

Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja obavlja administrativno - tehničke poslove za potrebe Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 24/17).

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 810-01/18-01/07

Urbroj: 2213/01-01-18-3

Mali Lošinj, 27. travnja 2018.

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag.oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr