SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD RAB

56.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donijelo je

PROGRAM MJERA ZA POKRIĆE MANJKA
PRIHODA I PRIMITAKA KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere u cilju naplate prihoda i racionalizacije troškova, dinamika i izvori financijskih sredstava za pokriće manjka prihoda i primitaka nad izvršenim rashodima i izdacima na dan 31. prosinca 2017. godine.

Članak 2.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2017. godinu utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 8.977.124,98 kuna.

Članak 3.

Utvrđeni proračunski manjak iz članka 2. pokrit će se u narednom razdoblju prema planiranoj dinamici:

-2018. godine iznos od 1.000.000,00 kuna,

-2019. godine iznos od 1.500.000,00 kuna,

-2020. godine iznos od 2.000.000,00 kuna,

-2021. godine iznos od 2.000.000,00 kuna i

-2022. godine iznos od 2.477.124,98 kuna.

Članak 4.

U cilju realizacije pokrića manjka prihoda i primitaka iz članka 2. ovog Programa utvrđuju se slijedeće mjere:

-prilikom izrade Prijedloga Proračuna za naredne godine u iste uvrstiti planirano pokriće manjka prihoda i primitaka,

-prioritet pri planiranju i izvršavanju Proračuna imaju zakonske i ugovorne obveze,

-preuzimanje novih dugoročnih obveze samo uz osigurane izvore financiranja,

-kontinuirano provođenje ovršnih i ostalih postupaka za naplatu dospjelih potraživanja,

-ostvarenje prihoda od najma prostora i imovine,

-ostvarenje prihoda po posebnim propisima.

Za provedbu mjera iz članka 4. stavka 1. ovog Programa zaduženi su Pročelnici upravnih odjela : Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam, Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i Upravnog odjela za financije.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/17).

Članak 6.

Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/03

URBROJ: 2169-01-02/7-18-4

Rab, 26. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr