SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
GRAD RAB

55.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA

Članak 1.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u godišnjim financijskim izvještajima za 2017. godinu, na dan 31. prosinca 2017. godine utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja na računu 92211 - Višak prihoda poslovanja u iznosu od 698.971,91 kn podmirit će se dio manjka prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 698.971,91 kn.

Za knjigovodstveno evidentiranje ove Odluke odobrava se račun 92222 za iznos 698.971,91 kn, a zadužuje račun 92211 za iznos od 698.971,91 kn.

Članak 3.

Nakon provedbe ove Odluke višak prihoda poslovanja za raspodjelu u sljedećim razdobljima iznosi 685.079,25 kn.

Prema izvorima financiranja ostvareni višak prihoda poslovanja sastoji se od viška prihoda prema sljedećim izvorima financiranja:

1. Komunalni doprinos 549.999,32 kn

2. Komunalna naknada 135.079,93 kn

Članak 4.

Odluka o raspodjeli rezultata stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/03

URBROJ: 2169-01-02/7-18-3

Rab, 26. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr