SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA PUNAT

28.

Na temelju članka 103. stavak 2. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/ 14), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat, na 11. sjednici održanoj 24. travnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 1506/2, put površine 44 m2 i k.č. 1506/3, put površine 5 m2, upisane u zk.ul. 3777 k.o. Punat, budući da nekretnine u naravi i sukladno važećem Urbanističkom planu uređenja - UPU 3 - građevinsko područje naselja N1 - centralno naselje Punat predstavljaju neizgrađeno građevinsko zemljište S1 namjene.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Rijeci-Stalna služba u Krku kao nadležni zemljišnoknjižni sud provest će u zemljišnjim knjigama uknjižbu na način da će na k.č. 1506/2 put površine 44 m2 i k.č. 1506/3, put površine 5 m2, upisane u zk.ul. 3777 k.o. Punat, brisati uknjižbu općeg dobra i izvršiti uknjižbu prava vlasništva za korist Općine Punat, Novi put 2, Punat, OIB 59398328383.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/3

URBROJ:2142-02-01-18-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr