SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA MATULJI

19.

Na temelju članka 39 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i NN 15/15) i članka 32.Statuta Općine Matulji (Službene novine Županije Primorsko goranske 26/09, 38/09 , 8/13 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 9/15), Općinsko Vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 26.travnja 2018.g, donosi,

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE MATULJI ZA 2018.G.I PROJEKCIJE
2019-2020.G.

Članak 1.

U Proračun Općine Matulji za 2018.g. i Projekcije za 2019-2020g. (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 40/17) članak 1. mijenja se u dijelu, koji se odnosi na 2018.g., i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

OPĆI DIO Proračuna mijenja se u dijelu, koji se odnosi na 2018.g., i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

II. POSEBNI DIO Proračuna u dijeli, koji se odnosi na 2018.g., mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene

Članak 7.

Ove izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2018.g. i Projekcije 2019-2020.g.stupaju na snagu osmi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«

Klasa:400-08/18-01/0003

Ur.broj: 2156-04-01-3-3-5-18-0001

Matulji, 26.04.2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik općinskog vijeć
Darjan Buković,bacc.oecc

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1054&mjesto=51211&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr