SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

15.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjel Općine Dobrinj, Općinski načelnik Općine Dobrinj, dana 8.veljače 2018. godine, utvrdio je

P L A N
prijma u službu za Općinu Dobrinj u 2018. godini

Članak 1.

Plan prijma u službu odnosi se na Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Članak 2.

Plan prijma utvrđuje se za 2018. godinu (kratkoročni plan).

Članak 3.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 31. prosinca 2017. godine, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme te potreban broj službenika na određeno vrijeme i vježbenika naveden je u tablici, koja je sastavni dio ovoga Plana.

Članak 4.

Plan prijma u službu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 110-01/18-01/1

UR.BROJ: 2142-04-02-18-1

Dobrinj, 08. veljače 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DOBRINJ
Neven Komadina,v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr