SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 10. Utorak, 10. travnja 2018.
GRAD RAB

16.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 9. travnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju ovlaštenja gradonačelniku da zaključi
Sporazum o sufinanciranju između Grada Raba
i Općine Lopar za izgradnju pristupne ceste odlagalištu
otpada Sorinj

Članak 1.

Daje se suglasnost gradonačelniku da u ime Grada Raba s Općinom Lopar zaključi Sporazum o sufinanciranju izgradnje pristupne ceste odlagalištu otpada Sorinj.

Grad Rab sudjelovati će u izgradnji pristupne ceste s iznosom od 500.000,00 kn (uključen PDV), u ukupno procijenjenoj vrijednosti investicije u visini od 2.300,000,00 kn (bez PDV-a).

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je i prijedlog Sporazuma o sufinanciranju, koji se ne objavljuje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/02

URBROJ: 2169-01-02/7-18-42

Rab, 9. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr