SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 10. Utorak, 10. travnja 2018.
GRAD RAB

15.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09 , 143/12 i 152/14), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18) i članka 11. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 34/14), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 9. travnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine
u vlasništvu Grada Raba

I.Grad Rab prodaje nekretninu označenu kao stan br. 8 na prvom katu zgrade u Rabu, Palit 127, sagrađene na k.č. 260/1 iz zk.ul. 1087, upisan u podulošku br. 56, k.o. Rab-Mundanije, ukupne površine 71,55 m2.

II.Početna kupoprodajna cijena: 75.300,00 EUR
Jamčevina: 7.530,00 EUR
sve plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

III.Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom će se smatrati da je odustao od kupovine nekretnine.
Kupac je dužan snositi i troškove izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnine i troškove obavijesti o raspisanom natječaju.

IV.Kupac je dužan cjelokupnu kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos jamčevine platiti u roku od 8 dana od zaključenja ugovora na žiro račun Grada Raba.

V.Grad Rab zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora te poništi natječaj bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnine u kojem slučaju ne snosi bilo kakvu odgovornost prema ponuditeljima.

VI.Obavijest o javnom natječaju objavit će se u Novom listu, a cjeloviti tekst natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Grada Raba.

VII.Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u Novom listu.

VIII.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

 

 

KLASA: 023-06/18-01/02

URBROJ: 2169-01-02/7-18-41

Rab, 9. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr