SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 10. Utorak, 10. travnja 2018.
GRAD RAB

13.

Na temelju čl. 28. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 114/12, 56/13, 94/13, 153/13 i 147/14) i čl. 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 9. travnja 2018. godine, usvojilo je

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu

I.Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g. donesen je na sjednici Gradskog vijeća 12. prosinca 2016. godine, te objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 33 od 13. prosinca 2016. godine, I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. donesene su na sjednici Gradskog vijeća 4. travnja 2017. godine, objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 10 od 4. travnja 2017. godine.

II.OSTVARENJE PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

KLASA: 023-06/18-01/02

URBROJ: 2169-01-02/7-18-3

Rab, 9. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr