SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 10. Utorak, 10. travnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

16.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), a u smislu čanaka 28. stavak 4. i 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na 8. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika Općine
Baška o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-18-9

Baška, 27. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 40. Statuta Općine Baška (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinski načelnik Općine Baška, podnosi sljedeće

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ: 2142-03-02/1-18-10

Baška, 27. ožujka 2018. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1052&mjesto=10007&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr