SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 10. Utorak, 10. travnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

14.

Temeljem članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na prijedlog Općinskog načelnika, na 8. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima
za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška («Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 36/10), u članku 2. u odjeljku »Radna mjesta klasifikacijskog ranga 11.«, umjesto »prometni redar - referent«, stavlja se »komunalni i prometni redar - referent«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-18-6

Baška, 27. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1052&mjesto=10007&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr