SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

18.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 11.sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018.god., donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu(Sl. novine PGŽ broj 34/16, 32/17 i 40/17)

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastruktureza 2017. godinu.

Članak 2.

Višak prihoda od komunalne naknade u iznosu od 1.294.087,00 kn koji nije utrošen za realizaciju Programa iz Članka 1. ovog Zaključka preraspodijeljen je za financiranje redovne djelatnosti DVD-a San Marino te posebne mjere zaštite od požara.

Članak 3.

Zaključak će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:363-02/18-01/13

URBROJ: 2107/02-01-18-3

Novi Vinodolski, 29. ožujka 2018. god.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Ovim Izvješćem daje se prikaz ostvarenog izvora financiranja i utroška sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Novog Vinodolskog u 2017. godini u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1051&mjesto=51250&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr