SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

15.

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 6. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) na 11. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 29.03.2018. godine donijeta je sljedeća

O D L U K A
o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića FIJOLICA
Novi Vinodolski

I.

Mijenja se sjedište Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski te isto umjesto »Lokvica b.b.« sada glasi »Lokvica 4.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 601-92/18-01/2

URBROJ:2107/02-01-18-3

Novi Vinodolski:29.03.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1051&mjesto=51250&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr