SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

12.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95,70/97,128/99,57/ 00,129/00,59/01,26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine» broj 33/01,60/01,129/ 05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 9,48.i 49. Zakona o proračunu (NN 87/08.,136/12. i 15/ 15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09., 10/13,36/13 i 2/18) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09,53/10,10/ 13,36/13 i 2/18), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 7. sjednici održanoj dana 27.03.2018.g. donosi

IZVJEŠTAJ GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE 2017. GODINE

Članak 1.

Sredstva ostvarena programom 1004 čine:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kroz kapitalne projekte (K) utrošeno je slijedeće:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Višak prihoda od 307.819,42 kuna utrošiti će se u slijedećoj godini kroz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nakon I izmjena Proračuna i Programa za 2018. godinu.

Članak 4.

Ovaj Izvještaj objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 400-08/18-03/1

Ur.broj: 2142-04-05-18-3

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr