SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

10.

Temeljem članka 108 i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 7. sjednici dana 27. ožujka 2018. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2017 GODINU

Članak 1.

Izvještaj o Godišnjem izvršenju Proračuna za 2017. godinu sadrži:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

OPĆI DIO

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda u Općem dijelu Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji sadrže:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Račun financiranja u Općem dijelu Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sadrži:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

POSEBNI DIO

Članak 4.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu objaviti će se u »Službenim Novinama Primorsko goranske županije« i na web stranici
Općine Dobrinj www.dobrinj.hr.

 

KLASA:400-08/18-03/1

UR.BROJ: 2142-04-05-18-1

DOBRINJ, 27.03.2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr