SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

23.

Na temelju članaka 16. i 17. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članaka 28. i 29. Statuta Općine Vinodolske općine općina (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 9. sjednici održanoj 28. ožujka 2018. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju kriterija i načinu uspostavljanja
suradnje između Općine Mestska čast Bratislava-Jarovce
i Općine Vinodolske općine

Članak 1.

Općinsko vijeće Vinodolske općine, radi daljnjeg razvoja prijateljskih veza slovačkog i hrvatskog naroda na temelju povijesne povezanosti, obostranog razumijevanja i višestrukih interesa prihvaća uspostavljanje suradnje između Općine Mestska čast Bratislava-Jarovce i Općine Vinodolske općine.

Članak 2.

Temeljem članka 29. Statuta Vinodolske općine, ocjenjuje se da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje na temelju sljedećih kriterija:

1. Povijesni

-Povijesna povezanost - Građani Republike Slovačke tradicionalno su među najbrojnijim gostima na području Rivijere Crikvenica-Novi Vinodolski-Vinodol, koji broj je u konstantnom porastu.

2. Gospodarski

-Razvoj turizma i suradnja na gospodarskom planu: Na temelju dosadašnjih prijateljskih odnosa, postoji veliki potencijal za razvijanje turističke djelatnosti te suradnje na gospodarskom planu u smislu povezivanja poduzetnika iz područja Općine Mestska čast Bratislava-Jarovce i Općine Vinodolske općine.

3. Kulturni, sportski i obrazovni

-Interes za kulturnom, sportskom i obrazovnom suradnjom i razmjenom udruga i obrazovnih ustanova kojom će se unaprijediti znanje, razmjenjivati iskustva te učvrstiti prijateljske veze. Udruge civilnog društva Općine Vinodolske općine i Općine Mestska čast Bratislava-Jarovce već su uspostavili intenzivne prijateljske kontakte koji će se u budućnosti produbljivati i širiti.

4. Ostali

-Razmjena iskustava u vođenju i strategiji upravljanja u lokalnoj samoupravi, poslovima lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana sukladno zakonima i međunarodnim ugovorima.

Članak 3.

Razrada konkretnih aktivnosti ovisno o kriterijima i područjima suradnje iz članka 2. ove Odluke, utvrdit će se sporazumno pojedinačnim programima.

Članak 4.

Ovlašćuje se načelnik Vinodolske općine da nakon objave ove Odluke potpiše Sporazum o suradnji Općine Mestska čast Bratislava-Jarovce i Općine Vinodolske općine u Bratislava-Jarovce i u Bribiru, koji tekst Sporazuma se prihvaća i sastavni je dio ove Odluke.

Sporazum stupa na snagu danom posljednjeg potpisivanja ovlaštenih predstavnika na oba jezika.

Tekst Sporazuma na hrvatskom i slovačkom jeziku bit će nakon potpisivanja na oba jezika objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internetskoj stranici Vinodolske općine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ:2107-03/18-01-3-90

Bribir, 28. ožujka 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Vijeća
Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=91253&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr