SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

17.

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 94/13. i 73/17.) i članka 48. Statuta Vinodolske općine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 9. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
na području Vinodolske općine

Članak 1.

U Odluci o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 3/18.), članak 5. mijenja se i glasi:

» (1) Ako je otpad odbačen na javnoj površini kojom upravlja Vinodolska općina, Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski, kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, uklonit će ga u sklopu svojih redovnih aktivnosti odmah po dojavi od strane komunalnog redara Vinodolske općine, te će o poduzetim mjerama dostaviti podatke Vinodolskoj općini.

(2) Trošak uklanjanja otpada iz prethodnog stavka snosi Vinodolska općina, te će KTD »IVANJ« za trošak odvoza i zbrinjavanja otpada iz stavka 1. ovog članka dostaviti račun Vinodolskoj općini.«

Članak 2.

(1) U preostalom dijelu Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 3/ 18.), ostaje neizmijenjena.

Članak 3.

(1) Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA.021-05/18-01/3

URBROJ:2107-03/18-01-3-87

Bribir, 28. ožujka 2018.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća
Boris Miklić, dipl.ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=91253&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr