SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

16.

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15.) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Vinodolske općine, dana 20. veljače 2018. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
na području Vinodolske općine

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općina) s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Grada su:

1.Stožer zaštite i spašavanja Vinodolske općine

2.Dobrovoljni vatrogasno društvo »BRIBIR«

3.Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice

4.Dom zdravlja PGŽ - Crikvenica - Hitna medicinska pomoć

5.Ambulante opće medicine u Bribiru i Grižanama- Belgrad

6. Hrvatska gorska služba spašavanja

7.Gradsko društvo Crvenog križa Grada Novog Vinodolskog

Članak 3.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine.

S ostalim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine (navedenim u točki 6. i 7.) zaključuje se ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine.

Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofa i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Članak 4.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira načelnik Općine uz stručnu pomoć Stožera zaštite i spašavanja Općine.

U katastrofama i velikim nesrećama načelnik Općine izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine.

Članak 5.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine su:

1. KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski

2. KTD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski

3. Dezinsekcija d.o.o. Rijeka

4. IND-Eko d.o.o.

5.HEP Proizvodnja d.o.o. P.P. HE Zapad Hidroelektrana Tribalj

6. Lovačko društvo Srndać Grižane

7. Lovačko društvo Vepar Bribir

8. Lovačko društvo Medviiđak Drivenik-Tribalj

9. Veterinarska stanica Crikvenica

10. SANDO d.o.o. Javna rasvijeta Crikvenica

11. JELA d.o.o. Crikvenica

12. AUTO ČAVRAK Drivenik

13. EKO OPATIJA Opatija

14.Autoprijevoz i građevinski iskopi Toni Mataija Bribir

15. Građevinski iskopi Davor Saftić Bribir

16. Pekara BRIBIR - Pecolei Djok

17. Plodine d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

18. Lidl d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

19.Konzum d.o.o. - prodaja, trgovine Bribir, Grižane, Tribalj

20. Tomy d.o.o. - prodajni centar Novi Vinodolski

21. Narodna čitaonica i knjižnica Bribir

22. Osnovna škola Josip Pancić

23. Dječji vrtić Cvrčak i mrav

Pravne osobe i ostali subjekti iz članka 5. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama iz članka 2. istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine.

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine zaključuju se ugovori o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine.

Članak 6.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

-članka 55. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10)

-Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN 86/06)

-Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknada troškova mobiliziranih građana (NN 91/06).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 810-03/18-01/6

URBROJ: 2107-03/18-02

Bribir, 20. veljače 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK VINODOLSKE OPĆINE

mr.sc. MARIJAN KARLIĆ

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=91253&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr