SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

15.

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15.) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), načelnik Vinodolske općine, dana 20. veljače 2018. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju povjerenika civilne zaštite Vinodolske
općine i njihovih zamjenika

Članak 1.

Povjerenicima civilne zaštite Vinodolske općine, te zamjenicima povjerenika civilne zaštite, imenuju se :

1. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Bribir

2. Zamjenik predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Bribir

3. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Grižane-Belgrad

4.Zamjenik predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Grižane-Belgrad

5. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Tribalj

6.Zamjenik predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Tribalj

7. Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Drivenik

8.Zamjenik predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Drivenik

Članak 2.

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

Članak 3.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici iz članka 1.:

-sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu,te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,

-daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite, te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

-sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,

-organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,

-provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite.

Članak 4.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava civilne zaštite, mogu,zbog njihovog osposobljavanja,biti pozvani na različite oblike planske edukacije,te na vježbe civilne zaštite.

Članak 5.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici dužni su se odzvati pozivu načelnika Stožera civilne zaštite Vinodolske općine.

Članak 6..

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, tijekom obnašanja dužnosti, imaju status obveznika civilne zaštite.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«

KLASA: 810-03/18-01/5

URBROJ: 2107-03/18-02

Bribir, 20. veljače 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK VINODOLSKE OPĆINE

mr. sc. Marijan Karlić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=91253&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr