SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
TURISTIČKA ZAJEDNICA TZ OPĆINE LOVRAN

1.

Na temelju odredbe članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08) Skupština Turističke zajednice općine Lovran, uz prethodnu suglasnost Ministarstva (klasa: 334-08/18-02/3, urbroj: 529-05-01-01/2-18-4 od 21. ožujka 2018.), na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine, donijela je

I Z M J E N E I D O P U N E S T A T U T A
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LOVRAN

Članak 1.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Broj predstavnika članova Zajednice u Skupštini (dalje u tekstu: članovi Skupštine) određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana Zajednice u prihodu Zajednice, koji prihod čine uplaćena članarina i 25% boravišne pristojbe koji je taj član uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu, s time da jedan član Zajednice može imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini, i to tako da:

.članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s 6,01-12% imaju jednog predstavnika

.članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s 12,01-25% imaju dva predstavnika

.članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s 25,01-30% imaju tri predstavnika

.članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s 30,01-40% imaju četiri predstavnika

.članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s preko 40,01% imaju pet predstavnika

.članovi zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu

Zajednice s pojedinačnim udjelom ispod 6% grupiraju se u slijedeće skupine od kojih svaka ima pravo na broj predstavnika koji odgovara udjelu pojedine skupine u ukupnom prihodu Zajednice, i to:

-hoteli

-hosteli, mali hoteli, pansion i vile

-privatni iznajmljivači

-ugostitelji

-ostale djelatnosti povezane s turizmom (trgovina, usluge, promet, posredovanje i dr.) Predstavnici skupina se određuju prema najviše uplaćenom prihodu Zajednici u godini prije izborne.

U slučaju da kandidat neće ili ne može obavljati funkciju predstavnika pravo se prenosi na sljedećeg člana iz te grupe s najvišim prihodima.

Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10%, broj predstavnika članova Skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 2. ovog članka, a promjenu utvrđuje Skupština Zajednice istodobno s donošenjem godišnjeg financijskog izvješća.«

Članak 2.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»Turistička zajednica općine Lovran ima informativni centar u Lovranu te u Medveji.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

U Lovranu, 27. ožujka 2018.

PREDSJEDNIK
Bojan Simonič, mag.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr