SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA PUNAT

22.

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13 i 73/ 17) ičlanka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na 10 sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine, donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM OPĆINE PUNAT ZA RAZDOBLJE
2017. - 2022. GODINE

Članak 1.

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 2017. - 2022. godine.

Plan gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje 2017. - 2022. godine nalazi se u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 2.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Punat da o donošenju ove Odluke upozna sva relevantna tijela koja sudjeluju u provedbi Plana iz točke I. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/2

URBROJ:2142-02-01-18-20

U Puntu, 27. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr