SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA PUNAT

18.

Temeljem članka 307. stavka 7. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) , članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/ 03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 12. stavak 5. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/17), te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na 10. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Punat

Članak 1.

Na temelju provedenog Poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat, komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat povjeravaju se ponuditelju - GP Krk d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk.

Komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat povjeravaju se ponuditelju GP Krk d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk, OIB: 05146274847 na razdoblje od sklapanja Ugovora iz članka 2. ove Odluke do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Punat da na temelju ove Odluke sa GP Krk d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk, OIB: 05146274847 zaključi Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/2

URBROJ:2142-02-01-18-15

U Puntu, 27. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr