SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA PUNAT

17.

Temeljem članka 307. stavka 7. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) , u svezi sa člankom 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/ 03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i člankom 12. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/17), Općinsko vijeće Općine Punat, na 10. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU
o poništenju Odluke o izboru osobe kojoj će se
povjeriti obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih
cesta na području Općine Punat

Članak 1.

Općinsko vijeće je na 8. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donijelo Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat KLASA: 021-05/17- 01/11, URBROJ: 2142-02-01-17-4.

Odabranom ponuditelju je dana 15. siječnja 2018. godine poslan prijedlog ugovora na potpis. Odabrani ponuditelj je odbio potpisati ugovor. Za razlog odbijanja ponuditelj je naveo činjenicu da tijekom ugovora nije omogućeno mijenjati ponuđene jedinične cijene radova.

Radi provedenog postupka prikupljanja ponuda nije moguće u ugovornom razdoblju mijenjati jedinične cijene radova iz razloga što se time u nepovoljan položaj stavljaju ostali ponuditelji koji su sudjelovali u postupku prikupljanja ponuda.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 38/17).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/2

URBROJ:2142-02-01-18-14

U Puntu, 27. ožujka 2018. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr