SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

15.

U postupku nadzora zakonitosti nad općim aktima izvršen je uvid u tekst Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 38/17 od dana 21. prosinca 2017. godine i uočena je greška, te se daje sljedeći

ISPRAVAK
ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Članak 8. stavak 2. mijenja se na način da se iza riječi »...po Godišnjem obračunu proračuna...« dodaju riječi:

»...na način propisan odredbama članka 46. stavak 2. i 3. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/ 15)...«.

Članak 2.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije», a primjenjuju se od 01. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-08/17-01/04

URBROJ: 2213/01-02-18-25

Mali Lošinj, 26. ožujka 2018. god.

GRAD MALI LOŠINJ
Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo

Pročelnica:
Mirta Lozančić, dipl.oecc., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=10005&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr