SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA LOPAR

16.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) , te članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2018. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

Prihodi utvrđeni ovim programom planirani su i izvršeni u iznosima:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi utvrđeni u članku 1. ovog Programa raspoređeni su na održavanje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture po komunalnim djelatnostima u 2017. godini kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu stupa na snagu u roku osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/18-01/01

URBROJ: 2169/02-01-18-07

Lopar, 26. ožujak 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr