SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 6. Petak, 9. ožujka 2018.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O.

5.

Na temelju članka 33. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom(»Narodne novine«, broj 94/13, 73/17), članka 25. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 41/14 i 110/15), članka 19. stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine«, broj 50/17) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službeni novine Primorsko-goranske županije« broj (25/09, 35/09 i 13/13), općinski načelnik Općine Punat daje

SUGLASNOST
na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog
i biorazgradivog komunalnog otpada za područje
pružanja usluge Općine Punat

I.

Daje se suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje pružanja usluge Općine Punat (naselje Punat i Stara Baška) koji se primjenjuje od 1. travnja 2018. godine tese prilaže ovoj Suglasnosti i čini njezin sastavni dio.

II.

U privitku ove Suglasnosti prilaže se mišljenje Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Punat.

III.

Ova Suglasnost objaviti će na službenoj web stranici Općine Punat.

KLASA: 307-01/18-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-18-2

Punat, 28. veljače 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr