SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 6. Petak, 9. ožujka 2018.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O.

4.

Na temelju članka 33. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 94/13 i 73/17) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), a sukladno danom mišljenju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj od 2. veljače 2018., Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 28. veljače 2018., donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Daje se suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, sve sukladno navedenom u točki II. ovog Zaključka.

II.

Prihvaća se mišljenje Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj od 2. veljače 2018. godine, a koje glasi:

1.Daje se pozitivno mišljenje na predloženi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, uz izdvojeno mišljenje g. Marka Paripovića koje glasi:

»Nisam suglasan s Prijedlogom cjenika kao sastavnog dijela Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz razloga što nije u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada RH, što se prije svega odnosi na odredbu o ugovornoj kazni u iznosu od 1000 kn.

Obrazloženje: Iz Odluke i predloženog cjenika proizlazi da pružatelj javne usluge nije uskladio svoje poslovanje s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Vladinom uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, te da će potrošačima obračunavati kazne koje nisu dobro definirane. Zbog nezadovoljstva građana i tužbi pružatelj javne usluge bi morao odgoditi primjenu ugovorne kazne iz obračuna javne usluge do potpunog usklađivanja svoga poslovanja s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada RH.«

2.Savjet smatra da su stalni stanovnici Općine Omišalj stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na nestalne stanovnike (nestalni bi po prijedlogu trebali plaćati odvoz miješanog otpada samo 6 mjeseci, a stalni stanovnici trebaju plaćati cijelu godinu).

3.Tijekom probnog perioda (do kraja 2018., do kada treba uvesti i digitalnu evidenciju) potrebno je naći modalitet kako da se nagrade i stimuliraju savjesni stanovnici za odvojeno prikupljanje smeća. Npr. da se odredi bonus po količini odvojenog otpada (količina u plavim, žutim, sivim i smeđim spremnicima) ili da se i za tu vrstu otpada plaća naknada u slučaju da korisnici sami dovoze otpad na POS mjesto- kao što je naknada za dovoz boca

4.Budući da će u stambenim naseljima biti teško pratiti, mjeriti i kontrolirati količine nerazvrstanog otpada, jer nema svaka zgrada svoje spremnike, već u iste spremnike bacaju otpad stanari više ulaza/zgrada, treba inzistirati na tome da se stanovnicima omoguće uvjeti koji će stimulirati ljude na odvojeno prikupljanje otpada. Jedan od načina je da se svakom ulazu (KBR) dodjele njihovi spremnici (bilo ugradnjom podzemnih spremnika ili ograđenim spremnicima).

5.Potrebno je bolje definirati način kontrole (tko će kontrolirati provedbu, tko naplaćivati kazne i sl.), jer komunalnih redara nema dovoljno (ili da se komunalnim redarima proglase djelatnici t.d. Ponikve - barem u zimskim mjesecima).

III.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2142-06-18-01-8

Omišalj, 28. veljače 2018.

Načelnica
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr