SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 6. Petak, 9. ožujka 2018.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O.

2.

Na temelju članka 33. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17), Općinski načelnik Općine Baška dana 22. veljače 2018. godine donio je

O D L U K U

1.Daje se suglasnost PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Krk, Vršanska 14, OIB 04155352667, na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada - prijedlog Klasa: 363-01/18-21/ 02, Urbroj: 2142-03/03-18-1 od 13. veljače 2018. godine.

2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 363-01/18-02/4

URBROJ: 2142-03-03/2-18-2

Baška, 22. veljače 2018. godine

Općinski načelnik
Mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr