SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

33.

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) ičlanka 25. Poslovnika o raduŽupana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16- pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 19. veljača 2018. godine, donio je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva
za suzbijanje ovisnosti na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 11/03, 30/05, 35/08, 42/10, 45/12, 51/13, 22/15 i 22/16) u članku 2. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. Antonia Bakić, Ured državne uprave u Primorsko- goranskoj županiji, za članicu«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Stručni i administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljat će se u upravnom tijelu nadležnom za zdravstvo«.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti u Povjerenstvu za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko- goranske županije razrješuje se Ingrid Mrđen.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/18-01/6

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-13

Rijeka, 19. veljače 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr