SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

23.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 3. stavka 3. Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture (KLASA: 022- 04/16-01/11; URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-26 od 21.ožujka 2016 godine), članka 18. i 28. točke 4. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine donijela je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE
PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINE

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-49

Rijeka, 22. veljače 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr