SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĘINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

20.

Na temelju članka 190. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/ 10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16), članka 5. stavka 1. točke a. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (»Narodne novine« broj 46/11, 6/13 i 63/14), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09,16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici, održanoj 22. veljače 2018. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju mrtvozornika na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se mrtvozornici za obavljanje poslova mrtvozorenja na području gradova i općina u Primorsko-goranskoj županiji.

Članak 2.

Za područje gradova imenuju se mrtvozornici kako slijedi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Za područje općina imenuju se mrtvozornici kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 35/12, 32/ 14 i 20/17).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-43

Rijeka, 22. veljače 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr