SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
OPĆINA BAŠKA

9.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17) Općinski načelnik Općine Baška, dana 23. veljače 2018. godine, donio je

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

I.

U Planu nabave za 2018. godinu KLASA: 030-01/18-01/2, URBROJ: 2142-03-02/1-18-1, od 22. siječnja 2018. godine i I. izmjenama i dopunama Plana nabave KLASA: 030-01/18-01/2, URBROJ: 2142-03-02/1-18-3 od 05. veljače 2018. godine, iza ev. broja nabave 29/18 iz stupca 1., dodaje se novi redak, koji glasi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II.

Ove II. izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, na web stranici www.baska.hr i na oglasnoj ploči.

KLASA: 030-01/18-01/2

URBROJ: 2142-03-02/1-18-5

Baška, 23. veljače 2018. godine

O P Ć I N A B A Š K A

Općinski načelnik
Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1047&mjesto=10007&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr