SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD RAB

9.

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/ 09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15.-pročišćeni tekst i 94/ 17.-ispravak pročišćenog teksta) i članka 22. Statuta Grada Raba («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 27/09., 13/13., 31/13.-pročišćeni tekst i 19/15.), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 8. veljače 2018. godine, donosi

ODLUKU
o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Raba

1.Grad Rab sklopit će ugovor o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Raba označene kao dio od 7577/ 16100 dijela k.č. 1424/3 sa 322 m2, k.o. Rab-Mundanije čija vrijednost iznosi 75.300,00 EUR.

2.Ponuditeljem za sklapanje ugovora o zamjeni nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog natječaja objavljenog 4. siječnja 2018. godine, utvrđuje se Bajrami Jetish iz Raba, Palit 127, s ponuđenom zamjenom nekretnine - stana br. 8 na prvom katu zgrade u Rabu, Palit 127, sagrađene na k.č. 260/ 1 iz zk.ul. 1087, upisan u podulošku br. 56, k.o. Rab- Mundanije, ukupne površine 71,55 m2 čija vrijednost iznosi 75.300,00 EUR.

3.Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Raba, sklopit će u ime Grada Raba, ugovor o zamjeni nekretnina s ponuditeljem iz točke 2. ove Odluke temeljem kojeg će:

-Grad Rab steći u vlasništvo nekretninu označenu kao stan br. 8 na prvom katu zgrade u Rabu, Palit 127, sagrađene na k.č. 260/1 iz zk.ul. 1087, upisan u podulošku br. 56, k.o.
Rab-Mundanije, ukupne površine 71,55 m2

-Bajrami Jetish iz Raba, Palit 127 steći u vlasništvo dio od 7577/16100 dijela nekretnine označene kao k.č. 1424/3 sa 322 m2, k.o. Rab-Mundanije.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/01

URBROJ: 2169-01-02/7-18-5

Rab, 8. veljače 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr