SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD RAB

8.

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak i 123/17.) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09., 13/13., 31/13.-pročišćeni tekst i 19/15.), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 8. veljače 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O VRIJEDNOSNOM USKLAĐENJU
OSNOVNIH SREDSTAVA - PLINOVOD,
VODOVOD, KANALIZACIJA

Članak 1.

Ovom Odlukom vrijednosno se usklađuju osnovna sredstava - plinovod, vodovod, kanalizacija.

Osnovna sredstva iz stavka 1. ovog članka usklađuju se na način da se knjigovodstvena vrijednost istih uskladi sa stvarnim stanjem.

Članak 2.

Osnovna sredstva iz članka 1. sa iznosom nabavne vrijednosti, ispravka vrijednosti, knjigovodstvene i stvarne vrijednosti jesu:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Vrijednosno usklađenje osnovnih sredstava - plinovod, vodovod, kanalizacija provesti će se u iznosu knjigovodstvene vrijednosti s datumom stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/01

URBROJ: 2169-01-02/7-18-9

Rab, 8. veljače 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr